Search
Enter Keywords:
พฤหัสบดี, 24 เมษายน 2014
Home
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
วงศ์ SOLANACEAE (วงศ์ไม้มะเขือ) พิมพ์ ส่งเมล์
เขียนโดย soophakij   

วงศ์  SOLANACEAE   (วงศ์ไม้มะเขือ)  หน้า 628,630

ปริมาณพืช   ประมาณ  90  สกุล  ประมาณ  2,300  ชนิดพันธุ์ ในประเทศไทยที่กำลังศึกษามี  10 สกุล 30 ชนิดพันธุ์

นิเวศนวิสัย   เป็นไม้พุ่มใหญ่  ไม้ล้มลุกหรือไม้เลื้อย  ท่อลำเลียงในลำต้นเป็นแบบ  bicollateral  vascular  bundle

ใบ   เป็นใบเดี่ยว  ติดเรียงแบบสลับ  ขอบใบเป็นมุมหยักเว้าบางชนิดมีขนหรือหนาคลุมที่ผิวใบและกิ่งก้าน  ฐานใบมักไม่เท่ากัน

ช่อดอก   เป็นแบบ   cyme  ดอกย่อยมีเพศครบ  รูปทรงได้สัดส่วนสมดุลย์  มักมีสีขาว  เหลือง  หรือม่วง

กลีบรอง   มี 5 กลีบ  ติดกันที่โดนกลีบ  ปลายแยกเป็นแฉก  มีสภาพคงทน

กลีบดอก   มี 5 กลีบ  เชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย  (funnel)  หรือรูปพาน (rotate)  เนื้อกลีบย่นเล็กน้อย  ขณะดอกตูมกลีบดอกจะพับซ้อนไปมา  (plicated)

เกสรตัวผู้  มี 5 อัน  ติดอยู่บนกลีบดอก  มักมีขนาดไม่เท่ากัน  อับเกสรยาว  แข็ง  มีช่องเปิดตอนปลาย

เกสรตัวเมีย   มีรังไข่ฐานเอียง 1 อันเป็นแบบ  superior  ภายใน มี 2 ห้องติดกัน  แต่อาจเห็นคล้ายมี 4 ห้อง  ที่มีผนังกั้นไม่ชัดเจน  มีเม็ดไข่มาก

การติดของไข่   เป็นแบบ  axile  หรือ  free  central  placentation  หรือลักษณะผสมทั้งสองแบบ

ผล   เป็นแบบ  berry  หรือ  capsule  มีจำนวนมาก  เมล็ดกลม  แบน  มีอาหารสะสม  ต้นอ่อนในเมล็ดโค้ง

ฤดูออกดอก-ผล  แล้วแต่ชนิดพืช

ตัวอย่างชนิดพืช

Brunfelsia  americana   พุดตะแคง

Brunfelsia  hopeana   พุดสามสี

Capsicum  annuum  พริก  (กลุ่มผลใหญ่)

Capsicum  frutescens  พริกขี้หนู

Cestrum aurantiacum  ราตรีสีทอง

Cestrum  nocturnum  ราตรี

Cyphomandra  betacea   มะเขือเทศต้น

Datura  metel  ลำโพง

Lycinanthes  biflora   มะแว้งเครือ

Lycopersicon  esculentum  มะเขือเทศ

Nicotiana  tabacum   ยาสูบ

Petunia  hybrida   พิทูเนีย

Physalis  anguiata  โทงเทง

Solanum  aculeatissimum   มะเขือขื่น

Solanum  incanum   มะแว้ง

Solanum  melongena  มะเขือยาว

Solanum  sanitwongsei   มะแว้งเครือ    

Solanum  stramonifolium   มะอึก

Solanum  torvum   มะเขือพวง

Solanum  tuberosum   มันฝรั่ง               

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

การศึกษาลักษณะพันธุ์พืช
Administrator
จัดทำเว็บไซต์เพื่อประกอบแนวคิด การออกแบบ และพัฒนา แบบจำลองไฮเปอร์มีเดีย
เพื่อการจำแนกพันธุ์พืชระดับวงศ์ โดยใช้ Dexter Model.