คลังความรู้

ความรู้จากปราชญ์

ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน 

1. ชุมชนลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์

2. ชุมชนป่าภูถ้ำ - ภูกระแต จ.ขอนแก่น

3. ชุมชนศาลาดิน จ.นครปฐม

4. ชุมชนคลองรังสิต จ.ปทุมธานี

5. ชุมชนดงบัง จ.ขอนแก่น

6. ชุมชนห้วยตุ่น จ.พะเยา

7. ชุมชนโนนรัง จ. นครราชสีมา

8. ชุมชห้วยทราย จ.เชียงใหม่

 

หมวดหมู่รอง