ชุมชนป่าภูถ้ำ - ภูกระแต จ.ขอนแก่น

เทคนิคการขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยไม่ใช้เมล็ด

นายคำมี ปุ้งโพธิ์ ปราชญ์ชาวบ้าน
ชุมชนภูถ้ำ ภูกกระแต ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

ปราชญ์ผู้ค้นพบเทคนิคการขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยไม่ใช้เมล็ดทำให้ได้ผลผลิตเร็วขึ้น สามารถสร้างรายได้ไม่ต้ำกว่า 40,000 ต่อปี

 

 

                                   ต้นแม่พันธุ์ผักหวานป่า                        การขยายพันธุ์ผักหวานป่าจากรากของต้นแม่พันธุ์

 

 

ต้นผักหวานป่าที่เกิดจากการขยายพันธุ์