ความหลากหลายจากป่า


         จากความสำเร็จในการฟื้นฟูป่าของชุมชนบ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหลือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พลิกฟื้นป่าซับน้ำ ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ และอุดมไปด้วยอาหารสมองและอาหารท้องของผู้คนในชุมชน เกิดเป็นเมนูอาหารประจำเดือน ที่หาได้ในป่าตลอดทั้งปีแตกต่างกันไปตามฤดูในแต่ละเดือน ตัวอย่างเมนูอาหารแนะนำ{mospagebreak}