กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา

Attention: open in a new window. PDFPrint

กิจกรรม - อบรมการใช้งาน

กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา ณ ป่าชุมชน ต.โนนขวาง มีเยาวชนจาก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองแต้พัฒนา โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านดงกระทิง โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ และโรงเรียนบ้านดงเย็น จำนวนทั้งสิ้น 240 คน เป็นการขยายโอกาสจากการจัดกิจกรรมสำรวจป่าของสองโรงเรียนแรก

Attachments:
FileDescriptionFile sizeLast Modified
Download this file (Penguins.jpg)หนังสือเรื่องป่าพิพม์โดย759 Kb08/12/11 10:05

Read more: กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา

 

กิจกรรมสำรวจพรรณไม้ป่าชุมชน ต.โนนขวาง

Attention: open in a new window. PDFPrint

กิจกรรม - อบรมการใช้งาน

กิจกรรมสำรวจและทำจุดศึกษาข้อมูลพรรณไม้ป่าชุมชน ต.โนนขวาง ณ โรงเรียนหนองแต้พัฒนา พร้อมจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ชั่วคราวบริเวณจุดศึกษาธรรมชาติที่สำคัญ 3 จุด ได้แก่ จุดศึกษาพืชสมุนไพร จุดศึกษาพืชกินได้ และจุดศึกษาไม้ใช้สอย มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจาก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ และโรงเรียนหนองแต้พัฒนา รวมทั้งสิ้น 84 คน และมีหน่วยงานที่สำคัญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง แกนนำปราชญ์ชาวบ้าน และคณาจารย์จากทั้งสองโรงเรียน

Read more: กิจกรรมสำรวจพรรณไม้ป่าชุมชน ต.โนนขวาง

   

กิจกรรมศึกษาพรรณไม้ป่าต้นน้ำ

Attention: open in a new window. PDFPrint

กิจกรรม - อบรมการใช้งาน

 

ในช่วงเดือนตุลาคม เป็นช่วงปิดเทอมของเยาวชนบ้านป่าสักงาม ซึ่งทุกๆปีจะมีการจัดกิจกรรมที่ทำร่วมกันในชุมชน ระหว่างเยาวชน และมีผู้ปกครองร่วมด้วยบ้าง ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน เยาวชนได้ทำกิจกรรมศึกษาพรรณไม้ในป่าต้นน้ำตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ได้เข้าไปส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

Read more: กิจกรรมศึกษาพรรณไม้ป่าต้นน้ำ

   

กิจกรรมค่ายเยาวชนฤดูร้อนบ้านลิ่มทอง

Attention: open in a new window. PDFPrint

กิจกรรม - อบรมการใช้งาน

 

 

ในเดือนเมษายนของทุกปี ชุมชนบ้านลิ่มทองจะมีการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนฤดูร้อน ซึ่งส่วนมากจะเป็นเด็ก ๆที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านลิ่มทอง ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ให้เยาวชน จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมค่ายครั้งนี้ ซึ่งประกอบกอบไปด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ทางด้านข้อมูลสารสนเทศ

Read more: กิจกรรมค่ายเยาวชนฤดูร้อนบ้านลิ่มทอง

   

Page 2 of 2