พื้นที่น้ำกร่อย

สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด (แม่ข่าย52-55)
Tags: แม่ข่ายปี 2552 ถึง 2555, เครือข่าย, พื้นที่น้ำกร่อย
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน (ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ... [ +++ ]
คุณอยู่ที่: Home tag พื้นที่น้ำกร่อย