พื้นที่น้ำหลาก

สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านปะกาฮะรัง จ.ปัตตานี
Tags: เครือข่าย, พื้นที่น้ำหลาก
  ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานและแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน มีพื้นที่ประมาณ ๑๐,๕๗๕ ไร่  แบ่งการปกครองออกเป็น ... [ +++ ]
คุณอยู่ที่: Home tag พื้นที่น้ำหลาก