แม่ข่ายปี 2553 ถึง 2556

สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ จ.กำแพงเพชร (แม่ข่าย53-56)
Tags: แม่ข่ายปี 2553 ถึง 2556, พื้นที่น้ำแล้ง
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ๓ ครั้ง ผลผลิต ... [ +++ ]
คุณอยู่ที่: Home tag แม่ข่ายปี 2553 ถึง 2556