รายงาน-ชุมชนบ้านโนนขวาง

รายงานสถานการณ์น้ำ

สรุปสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่เครือข่ายจัดการน้ำชุมชน

1. บ้านโนนขวาง ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ปี 2557

วันที่
ข้อเท็จจริง
สาเหตุ
ผลกระทบ
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ข้อแนะนำจาก สสนก.
7-14 มิถุนายน  2557
มีฝนตกบ้างปรอยๆ
เข้าสู่ช่วงฤดูฝน
พื้นที่นาข้าวดินเริ่มแห้งแต่ต้นข้าวและพืชชนิดอื่นยังไม่มีผลกระทบ
ยังไม่แก้ปัญหาสถานการณ์ยังไม่เลวร้าย ชุมชนยังคงรอฝนตก
-
15-21 มิถุนายน  2557
มีฝนบ้างเล็กน้อย
เข้าสู่ช่วงฤดูฝน
พื้นที่นาข้าวดินเริ่มแห้งแต่ต้นข้าวและพืชชนิดอื่นยังไม่มีผลกระทบ
ยังไม่แก้ปัญหาสถานการณ์ยังไม่เลวร้าย ชุมชนยังคงรอฝนตก
-
22-27 มิถุนายน  2557
มีฝนบ้างเล็กน้อย
เข้าสู่ช่วงฤดูฝน
พื้นที่นาข้าวดินเริ่มแห้งแต่ต้นข้าวและพืชชนิดอื่นยังไม่มีผลกระทบ
ยังไม่แก้ปัญหาสถานการณ์ยังไม่เลวร้าย ชุมชนยังคงรอฝนตก
-
 28 มิ.ย.-4 ก.ค.57
ไม่มีฝน
เข้าสู่ช่วงฤดูฝน
-
ยังไม่แก้ปัญหาสถานการณ์ยังไม่เลวร้าย ชุมชนยังคงรอฝนตก
-
5-11 ก.ค.57
ไม่มีฝน
เข้าสู่ช่วงฤดูฝน
-
ยังไม่แก้ปัญหาสถานการณ์ยังไม่เลวร้าย ชุมชนยังคงรอฝนตก
-
 12-18 ก.ค.57
มีฝนบ้างเล็กน้อย
เข้าสู่ช่วงฤดูฝน
-
ยังไม่แก้ปัญหาสถานการณ์ยังไม่เลวร้าย ชุมชนยังคงรอฝนตก
-
 19-25 ก.ค.57
มีฝนบ้างเล็กน้อย
เข้าสู่ช่วงฤดูฝน
-
ยังไม่แก้ปัญหาสถานการณ์ยังไม่เลวร้าย ชุมชนยังคงรอฝนตก
-
26 ก.ค.-1ส.ค.57
มีฝนบ้าง
เข้าสู่ช่วงฤดูฝน
-
ยังไม่แก้ปัญหาสถานการณ์ยังไม่เลวร้าย ชุมชนยังคงรอฝนตก
-
 2 -8 ส.ค.57
ฝนตก
เข้าสู่ช่วงฤดูฝน
-
-
-
 9-15 ส.ค.57
มีฝนตก
เข้าสู่ช่วงฤดูฝน
-
-
-
16- 22 ส.ค.57
มีฝนตก
เข้าสู่ช่วงฤดูฝน
-
-
-
23-29 ส.ค.57
มีฝนตกในพื้นที่
เข้าสู่ช่วงฤดูฝน
-
-
-
30ส.ค.-5 ก.ย.57
มีฝนตกในพื้นที่
เข้าสู่ช่วงฤดูฝน
-
-
-
6 ก.ย.-13 ก.ย. 57
มีฝนตกในพื้นที่
เข้าสู่ช่วงฤดูฝน
-
-
-
           
           

 

คุณอยู่ที่: Home เครือข่าย ชุมชนบ้านโนนขวาง จ.บุรีรัมย์ (แม่ข่าย52-54) รายงาน-ชุมชนบ้านโนนขวาง