รายงาน-ชุมชนบ้านตูม

รายงานสถานการณ์น้ำ

สรุปสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่เครือข่ายจัดการน้ำชุมชน

1. บ้านตูม ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

ปี2557

เดือนตุลาคม

 

ว.ด.ป.

ข้อเท็จจริง

สาเหตุ

ผลกระทบ

แก้ปัญหา

ข้อแนะนำสสนก

3 - 10 ต.ค. ไม่มีฝน   ยังไม่ได้รับผลกระทบ    
3 - 17 ต.ค.          
3 - 24 ต.ค.          
3 - 31 ต.ค.          

เดือนกันยายน

ว.ด.ป.

ข้อเท็จจริง

สาเหตุ

ผลกระทบ

แก้ปัญหา

ข้อแนะนำสสนก

30 ส.ค.-5 ก.ย. มีฝนตกเล็กน้อย   ยังไมได้รับผลกระทบ    
6 - 12 ก.ย. มีฝนตกเล็กน้อย   ยังไมได้รับผลกระทบ    
13 - 19 ก.ย. ไม่มีฝน   ยังไมได้รับผลกระทบ    
20 - 26 ก.ย. ไม่มีฝน   ยังไมได้รับผลกระทบ    
27 - 3 ต.ค. ไม่มีฝน เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ยังไมได้รับผลกระทบ    

 

เดือนสิงหาคม

 

.ด.ป.

ข้อเท็จจริง

สาเหตุ

ผลกระทบ

แก้ปัญหา

ข้อแนะนำสสนก

2-8 ส.ค. 2557 ฝนตกปานกลางทั้งสัปดาห์        
9-15 ส.ค. 2557 3 วัน ในรอบสัปดาห์มีในตกเล็กน้อย        
16-22 ส.ค. 2557 ฝนไม่ตด        
23-29 ส.ค. 2557 2 วัน ในรอบสัปดาห์ มีฝนตกเล็กน้อย        
เดือนกรกฎาคม

 

.ด.ป.

ข้อเท็จจริง

สาเหตุ

ผลกระทบ

แก้ปัญหา

ข้อแนะนำสสนก

30 มิ.ย.-5 ก.ค. 2557 4 วัน ในรอบสัปดาห์มีฝนตกปรอยๆ ส่วนมากตกช่วง 15.00 - 18.00 น.  

- ระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการระบายน้ำลงมา

- ปริมาณน้ำคงเหลือในสระแก้มลิงเฉลี่ย 70%

   
6-11 ก.ค. 2557 3 วัน ในรอบสัปดาห์มีฝนตก วันที่ 7 กรกฎาคม ตกหนัก        
12-18 ก.ค. 2557 มีในตกเกือบทั้งสัปดาห์ วันที่ 15 กรกฎาคม ตกหนัก        
19-25 ก.ค. 2557 ฝนตกเล็กน้อยทั้งสัปดาห์        
26 ก.ค. - 1 ส.ค. 2557 ฝนตกหนักทั้งสัปดาห์        
เดือนมิถุนายน

ว.ด.ป.

ข้อเท็จจริง

สาเหตุ

ผลกระทบ

แก้ปัญหา

ข้อแนะนำสสนก

 7-14 มิ.ย. 2557

10 - 12 มิ.ย. 57 ฝนตกมาก โดยเฉพาะวันที่ 12 มิ.ย. 57

ยังไม่ใช่ฤดูฝน

ปริมาณน้ำในลำชี มีปริมาณสูงขึ้นประมาณ 4 เมตร ระดับน้ำในสระประมาณ 75%

-

เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ

 15-21 มิ.ย. 2557

 มีฝนตกเล็กน้อย ฝนทิ้งช่วง

- ต้นข้าวเริ่มตาย ชาวบ้านหลายรายต้องหว่านข้าวใหม่

- ปริมาณน้ำในลำชี ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 2 เมตร

สูบน้ำจากแม่น้ำชีบรรเทาปัญหา

-

22-29 มิ.ย. 2557 ฝนตกปานกลางทุกวัน เวลาประมาณ 16.00 - 21.00 น.  

- ส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

- ระดับน้ำในแม่น่ำชียังน้อยอยู่เนื่องจากมีการระบายน้ำ

   

ปี2556

วันที่

ข้อเท็จจริง

สาเหตุ

ผลกระทบ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ข้อแนะนำจาก สสนก.

30 สิงหาคม 2556

- ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกเกือบทุกวัน

- แม่น้ำชี ระดับน้ำ 100%

- หนองลืมงาย ปริมาณน้ำเหลือ 100%

- สระประจำไร่นา ปริมาณน้ำเหลือ 100%

 

ไม่ได้รับผลกระทบ

 

 

21 สิงหาคม 2556

- ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกแต่ไม่หนัก

- แม่น้ำชี ระดับน้ำ 100%

- หนองลืมงาย ปริมาณน้ำเหลือ 100%

- สระประจำไร่นา ปริมาณน้ำเหลือ 90%

 

 

   

14 สิงหาคม 2556

- ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม ฝนตกทุกวันและตกหนัก

- แม่น้ำชี ระดับน้ำ 100%

- หนองลืมงาย ปริมาณน้ำเหลือ 100%

- สระประจำไร่นา ปริมาณน้ำเหลือ 90%

 

 

 

 

7 สิงหาคม 2556

- ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกตลอด (ฝนสะสมจากโทรมาตร 81.2 มม.)

- แม่น้ำชี ระดับน้ำ 100%

- หนองลืมงาย ปริมาณน้ำเหลือ 100%

- สระประจำไร่นา ปริมาณน้ำเหลือ 100%

 

 

 

 

1 สิงหาคม 2556

- ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกตลอด

- แม่น้ำชี ระดับน้ำ 90-95%

- หนองลืมงาย ปริมาณน้ำเหลือ 100%

- สระประจำไร่นา ปริมาณน้ำเหลือ 100%

 

 

 

 

24 กรกฎาคม 2556

- วันที่ 21-23 ก.ค.56 มีฝนตกหนัก ฝนสะสมจากโทรมาตร 20.6 มม.

- แม่น้ำชี ระดับน้ำประมาณ ปริมาณน้ำเหลือ 80%

- หนองลืมงาย ปริมาณน้ำเหลือ 100%

 

ไม่ได้รับผลกระทบ

   

17 กรกฎาคม 2556

- ฝนตก อากาศร้อนอบอ้าว

- แม่น้ำชี ระดับน้ำประมาณ ปริมาณน้ำเหลือ 25%

- หนองลืมงาย ปริมาณน้ำเหลือ 90%

- สระประจำไร่นา ปริมาณน้ำเหลือ 60%

ชาวบ้านสูบน้ำจากแม่น้ำชีและสระประจำไร่นาเพื่อทำการเกษตร

ไม่ได้รับผลกระทบ

   

10 กรกฎาคม 2556

- มีฝนตกมา อากาศร้อนอบอ้าว

- แม่น้ำชี ระดับน้ำประมาณ ปริมาณน้ำเหลือ 30%

- หนองลืมงาย ปริมาณน้ำเหลือ 90%

- สระประจำไร่นา ปริมาณน้ำเหลือ 80%

ชาวบ้านสูบน้ำจากแม่น้ำชีเพื่อทำการเกษตร

ไม่ได้รับผลกระทบ

   

14 พฤษภาคม 2556

- ฝนไม่ตกมา อากาศร้อนอบอ้าว

- แม่น้ำชี ระดับน้ำประมาณ ปริมาณน้ำเหลือ 35%

- หนองลืมงาย ปริมาณน้ำเหลือ 45%

- สระประจำไร่นา ปริมาณน้ำเหลือ 75%

 

ไม่ได้รับผลกระทบ

   

9 พฤษภาคม 2556

- วันที่ 1-2 พ.ค. ฝนตกหนัก ลมแรง

- แม่น้ำชี ระดับน้ำประมาณ ปริมาณน้ำเหลือ 35%

- หนองลืมงาย ปริมาณน้ำเหลือ 50%

- สระประจำไร่นา ปริมาณน้ำเหลือ 80%

-ฝนตกและมีการเติมน้ำเข้าสระ

ไม่ได้รับผลกระทบ

   

26 เมษายน 2556

- มีฝนตกหนัก ลมค่อนข้างแรง

- แม่น้ำชี ระดับน้ำประมาณ ปริมาณน้ำเหลือ 30%

- หนองลืมงาย ปริมาณน้ำเหลือ 50%

- สระประจำไร่นา ปริมาณน้ำเหลือ 80%

 

ไม่ได้รับผลกระทบ

   

18 เมษายน 2556

- ฝนไม่ตกมา อากาศร้อนอบอ้าว

- แม่น้ำชี ปริมาณน้ำเหลือ 30%

- หนองลืมงาย ปริมาณน้ำเหลือ 40%

- สระประจำไร่นา ปริมาณน้ำเหลือ 80%

- มีการเติมน้ำจากเข้าสระ

ไม่ได้รับผลกระทบ

   

9 เมษายน 2556

- ฝนไม่ตกมา อากาศร้อนอบอ้าว

- แม่น้ำชี ระดับน้ำประมาณ1.5- 2 เมตร บางจุดน้ำแห้ง

- หนองลืมงาย ปริมาณน้ำเหลือ 30%

- สระประจำไร่นา ปริมาณน้ำเหลือ 60%

 

ไม่ได้รับผลกระทบ

   

2 เมษายน 2556

- ฝนตกหนัก ลมแรง

- แม่น้ำชี ระดับน้ำประมาณ25-30%

- หนองลืมงาย ปริมาณน้ำเหลือ 25-30%

- สระประจำไร่นา ปริมาณน้ำเหลือ 50%

- บ้านเรือนเสียหาย (หลังคาปลิว) 3 หลังคาเรือน

ไม่ได้รับผลกระทบ

   

25 มีนาคม 2556

- ฝนไม่ตกมา อากาศร้อนอบอ้าว

- แม่น้ำชี ระดับน้ำประมาณ1.5- 2 เมตร บางจุดน้ำแห้ง

- หนองลืมงาย ปริมาณน้ำเหลือ 30%

- สระประจำไร่นา ปริมาณน้ำเหลือ 60%

- ลดพื้นที่การทำนาปรังลง

- เปลี่ยนการผลิต จากข้าว เป็นพืชระยะสั้น

ทำนาปรัง

ต้นข้าวเหลือง แต่ยังไม่เสียหาย 20-30 ไร่

   

14 มีนาคม 2556

- ฝนไม่ตกมา 3 เดือน 14 วัน (หยุดตกตั้งแต่ วันที่ 28 พ.ย. 55)

- มีเมฆมาก อากาศร้อนอบอ้าว

- แม่น้ำชี ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 4-5 เมตร

- หนองลืมงาย ปริมาณน้ำเหลือ 32%

- สระประจำไร่นา ปริมาณน้ำเหลือ 70%

ทำนาปรัง

ต้นข้าวเหลือง แต่ยังไม่เสียหาย 20-30 ไร่

- ลดพื้นที่การทำนาปรังลง

- เปลี่ยนการผลิต จากข้าว เป็นพืชระยะสั้น เช่น ข้าวโพด ถั่วฝักยาว แตงกวา ผักต่างๆ เป็นต้น

- สมาชิกเก็บกักน้ำที่กลุ่มสูบจากแม่น้ำชีส่งกระจายเข้าพื้นที่เกษตรไว้ตามสระประจำไร่นา ร่องน้ำ และคลองส่งน้ำ

 

sdvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

/td

 

 

 

 

 

 

คุณอยู่ที่: Home เครือข่าย ชุมชนบ้านตูม จ.ยโสธร (แม่ข่าย53-56) รายงาน-ชุมชนบ้านตูม